Despre noi

Geo Search

SC Geo Search SRL a luat naștere în anul 2006 cu sediul în Cluj-Napoca. Până în anul 2008, societatea a achiziționat două instalații de foraj: Geotool LMSR Vk și Hydra Joy 3, iar începând cu anul 2010, au fost puse bazele Laboratorului de Încercări Geotehnice. Până în momentul de față laboratorul a fost autorizat ca laborator de gradul II, în fiecare an fiind achiziționate noi echipamente pentru a acoperii o gama cât mai largă de încercări.

Politica companiei urmărește dezvoltarea continua și diversificarea serviciilor. Astfel din 2011 s-a intrat pe un nou segment de piața, respectiv monitorizarea amplasamentelor și a construcțiilor (monitorizare inclinometrică, topografică și prin TDR – Time Domain Reflectometry). De asemenea s-au achiziționat echipamente pentru controlul calității pentru lucrările de terasamente (plăci statice și dinamice).

După zece ani de activitate, putem oferii servicii de specialitate în ceea ce privește ingineria geotehnică, proiectarea geotehnică și de structuri, servicii de topografie, asistență tehnică și monitorizarea lucrărilor în timp. Acest lucru este posibil datorită departamentelor specializate pentru: Execuția Lucrărilor, Laborator Geotehnic și Biroul de Proiectare.

Societatea a realizat parteneriate pentru a-și completa serviciile oferite:

  • RockStudy Ltd.: mecanica rocilor și proiectare tuneluri:
  • Bekes Dren: execuție drenuri și fundații speciale
  • Golder Associates Hungary: proiecte de mediu și expertiză hidrogeologică
  • SBR Soletanche Bachy Romania: fundații speciale și îmbunătățirea terenului de fundare

 

În ceea ce privește personalul companiei acesta, este format din 15 specialiști (ingineri geologi, geotehnicieni și proiectanți). Până în prezent avem lucrări efectuate pe întreg teritoriul României cu preponderență în partea de NV a țării.

Din anul 2012 compania noastră în colaborare cu Universitatea Babeș Bolyai oferă program de internship pentru studenți în anul terminal și masteranzi din cadrul Departamentului de Geologie.

O investigatie geotehnica detaliata duce la o economie in etapa de executie

In soil mechanics the accuracy of computed results never exceeds that of a crude estimate, and the principal function of theory consists in teaching us what and how to observe in the field.

— [Karl Terzaghi].

Reputatia noastra