Investigații

image

Lucrările geotehnice se bazează pe cartarea terenului investigat prin inventarierea tuturor caracteristicilor naturale și antropogene ce pot influența tema geotehnică. Cartarea se realizează pe un suport topografic adecvat, ceea ce poate fi o ridicare topografică detaliată, o hartă topografică publicată sau ortofotogramă. Serviciile noastre de cartare includ următoarele:

  • Caracteristici morfologice și geologice ale terenului
  • Caracteristici cu importanță geotehnică (fenomene dinamice, vegetație higrofilă, etc…)
  • Documentarea detaliată a aflorimentelor, săpăturilor (litologie, consistență, rezistența la forfecare etc…)
  • Documentarea 3D georeferențiată a aflorimentelor în roci dure (litologie, tectonică, grad de fragmentare etc… )
  • Cartare prin imagini aeriene

O investigatie geotehnica detaliata duce la o economie in etapa de executie