Parc Eolian Dobraia – Munții Șureanu

Parc Eolian Dobraia – Munții Șureanu

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Lucrări realizate

Munții Șureanu fac parte din seria Munților Șureanu-Parâng-Lotru (Carpații Meridionali). Aceasta este formata din roci metamorfice reprezentată de șisturi cristaline și granitoide la zi în partea centrală, nordică și estică, iar în partea vestică și sud-vestică prin formațiuni sedimentare (calcare și gresii- predominant).

Din punct de vedere litologic terenul este omogen pe orizontală, fiind separat în 3 complexe: sol vegetal, regolit (fragmente de rocă alterată cu intercalații de nisip) și rocă de bază (gnais, micașist, granit, marmură).

Investigațiile geotehnice s-au realizat în trei etape, și au constat în:

  • 22 foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între 6,5 m și 20,5 m.
  • 20 de aliniamente prin măsurători seismice de refracție pentru determinarea parametrilor dinamici
  • încercările de laborator: proprietăți fizice, parametrii mecanici
  • încercări mecanice pe piatră naturală
  • analize mineralogice și petrografice

Pe baza încercărilor de laborator și a datelor furnizate de către proiectant s-au realizat calcule de verificarea a fundațiilor, pentru cazul 1 de proiectare. S-au realizat toate verificările necesare.