Studii Geotehnice și Monitorizarea Stabilității Versanților

Studii Geotehnice și Monitorizarea Stabilității Versanților

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Lucrări realizate

Traseul tronsonului de autostradă străbate o zonă deluroasă cu diferență maximă de nivel de 190 m. Fondul geologic este compus din depozite sedimentare paleogene ale Bazinului Transilvaniei, și cuprinde toată „seria marină inferioară” cu cele două formațiuni continentale limită. Succesiunea identificată este supraconsolidată și des cimentată. Peste aceste depozite s-a format o cuvertură deluvialo-coluvială însemnată, predispusă la destabilizare. Din punct de vedere litologic autostrada străbate o gamă foarte largă de tipuri de sol: argile, argile marnoase, argile nisipoase, nisipuri argiloase, nisipuri, pietriș cu nisip (balast), lumașele de numuliți, gresie, calcar, conglomerat și strate de gips cristalin. Pentru a oferii date adecvate pentru proiectare s-au realizat două campanii de investigații cu următoarele cantități:

  • lucrări de cartare pe toată extinderea tronsonului, în zone cu probleme completate cu documentarea detaliată a aflorimentelor și cartare cu dronă;
  • 102 de foraje geotehnice până la adâncimea de 30 m, în total 1922 ml;
  • încercări de penetrare dinamică standard (SPT);
  • echiparea inclinometrică și piezometrică (senzor cu fir vibrator) a două foraje geotehnice (campania 2);
  • încercările de laborator: proprietăți fizice, rezistența de forfecare (condiții UU, CU și CD), compresibilitate;
  • documentație tehnică de specialitate cu parametrii geotehnici pentru calcule de stabilitate și recomandare de soluții pentru stabilizare.