Cerere ofertă persoană juridică

CERERE
Ofertă
Persoană Juridică / Persoană Fizică

Cerere Ofertă Persoană Juridică

Tip persoană juridică:

Beneficiar direct
DaNu

Incepere studiu geotehnic (alegere unică):
urgentnu este urgent

Acces teren (alegere multiplă):

Caracterizare teren(alegere multiplă):

Folosință teren(alegere unică):
livadăagricolfâneațăcurtezonă in construcție

Documentatie de atasat: