Serile Geotehnice – un prim pas în creșterea calității datelor pentru studii geotehnice

Serile Geotehnice – un prim pas în creșterea calității datelor pentru studii geotehnice
{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Datele geotehnice

Începând cu anul 2016, împreună cu SRGF Filiala Cluj, am inițiat un proiect menit să faciliteze comunicarea între cei implicați în activitatea geotehnică locală și regională.

Serile Geotehnice, așa cum este denumit proiectul, iși dorește să dezbată probleme legate de activitatea geotehnică pentru îmbunătățirea calității datelor geotehnice obținute.

Dacă aspectele teoretice și legale ale activității geotehnice din România se bucură de o atenție mai mare, problemele și provocările din practica de zi cu zi sunt în cea mai mare parte ignorate.  Aici este vorba despre întregul lanț de procese:

 • tehnica de foraj folosită,
 • modul de prelevare a eșantioanelor,
 • manipularea și transportul eșantioanelor
 • încercările de laborator

Date geotehnice corecte sunt acele date care, indiferent de cel care le-a obținut/determinat, se pot corela la scară locală pentru litologii similare.

Prin urmare, în cele mai multe cazuri, lipsa de comunicare și confruntare a datelor, favorizează practicile necorespunzătoare și utilizarea datelelor eronate în studii geotehnice.

Serile Geotehnice încearcă să aducă împreună specialiștii și experții din industria geotehnică  astfel încât să raspundă acestei provocări.

Premize:

 • Complexitatea geologică și geotehnică locală și regională
 • Amplasamentele dificile nu pot fi izolate și tratate individual ci trebuie abordate în contextul local și chiar regional.
 • Necesitatea furnizării unui model geologic și geotehnic cât mai realist,
 • Întocmirea unui Program de investigare geotehnică presupune experiență privind:
  • geologia locală/regională
  • caracteristicile geotehnice specifice formațiunilor geologice
  • cazuri similare și soluții tehnice propuse
  • modul cel mai adaptat pentru punerea în operă a soluțiilor tehnice, etc.

 Scop:

 • Coagularea specialiștilor care activează în domeniu (geotehnicieni, proiectanti, geologi, etc.)
 • Dezbaterea problemelor de ordin tehnic și împărtășirea experiențelor proprii
 • Crearea unui mediu relaxant și profesional de discuții care să ajute la găsirea soluțiilor tehnice
 • Cunoașterea capabilităților de lucru a colegilor din țară în vederea înțelegerii oportunităților de colaborare
 • Să faciliteze realizarea legăturilor intra- și interdisciplinare care să conducă la participarea comună la diferite proiecte
 • Participarea comună la creșterea gradului de cunoaștere a geologiei și a condițiilor geotehnice din regiune
 • Creșterea generală a calității serviciilor oferite și ca urmare crearea oportunităților de dezvoltare profesională pentru specialiști, studenți și absolvenți.