Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Lucrări realizate

Studiul de fezabilitate a fost realizat pentru 14 obiective ca și entități individuale. Arealul studiat se suprapune peste depozitele aluvionare de luncă a râului Someșul Mic. Startul de bază constă din argile cenușii supraconsolidate de vârstă miocenă cu intercalații de tufuri. Stratificația litologică este eterogenă atât pe verticală cât și pe orizontală. Acest fapt se datorează evoluției Râului Someșului Mic de-a lungul timpului (meandrare, brațe moarte, inundații). Succesiunea litologică idealizată constă din: sol vegetal/umplutură, depozite de luncă de inundații și brațe moarte (argile prăfoase cu nisip fin și material organic), depozite de canal (nisip cu pietriș/pietriș cu nisip), strat de bază (argile marnoase cenușii, supraconsolidate. Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate s-au realizat următoarele lucrări:

 • 128 foraje geotehnice până la adâncimea de 6 m sau 3 m;
 • 82 de penetrări dinamice grele;
 • investigațiile geotehnice s-au realizat în 21 de zile, cu ajutorul a două echipe;
 • încercările de laborator: proprietăți fizice.

Evaluarea datelor s-a concretizat prin 14 Studii de Fezabilitate aferent fiecărei entități. S-au identificat zonele cu probleme (consistențe reduse, conținut de humus ridicat) și s-a realizat modelarea 3D a stratelor, pentru o mai bună înțelegere a litologiei. Studiul de fezabilitate a fost completat cu investigații suplimentar pentru proiectul tehnic în perioada Ianuarie 2015.

Ultimele Noutăți:


 • Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca
 • Regia Autonomă Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj se află în subordinea Consiliului Județean Cluj începând cu anul 1997. Aeroportul este pe locul 2 în România din punctul de vedere al numărului de pasageri.

 • Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca
 • Locatia:
  Str. Traian Vuia, Nr. 149, 400397 Cluj-Napoca, România
 • Perioada:
  Septembrie 2013