Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SC GEO SEARCH SRL

În cadrul SC GEO SEARCH SRL, protecția datelor cu caracter personal este foarte importanta și ne angajăm să respectăm confidențialitatea acestor date.
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”), prezenta Politică explică momentul, motivele și modul în care societatea colectează date cu caracter personal despre persoane fizice;

 • utilizează aceste informații;
 • divulgă acest tip de date altor părți, atunci când acest lucru este necesar și în anumite condiții;
 • asigură securitatea și confidențialitatea acestor date cu caracter personal

CUM ȘI CE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE

Putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal: Datele cu caracter personal pe care ni le oferiți dumneavoastră: acestea sunt informații despre dumneavoastră, pe care ni le comunicați fie voluntar, fie introducând informații prin:

 • site-ul noastru web
 • site-ul noastru web

Exemplu: Aici sunt incluse informațiile furnizate la momentul înregistrării pentru utilizarea site-ului noastru web, postării de materiale sau solicitării altor servicii, gestionării contului dumneavoastră online (inclusiv al accesării documentațiilor și angajării în corespondență cu noi prin telefon, e-mail sau în orice alt mod). Vă putem solicita informații și atunci când semnalați o problemă privind site-urile noastre web.
Informațiile pe care ni le furnizați pot fi în legătură cu identificarea dumneavoastră, cum ar fi nume, adresă, adresă de e-mail și număr de telefon sau detalii de contact, și pot include evidențele oricărei corespondențe.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră: putem colecta automat următoarele informații:

 • detaliile tranzacțiilor pe care le realizați prin intermediul site-ului web și ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru inclusiv, fără a se limita la date de trafic, date de localizare, jurnale web și alte date de comunicare și resursele pe care le-ați accesat
 • informații cu caracter tehnic, colectate automat, inclusiv date anonime colectate de către serverul gazdă în scop statistic, adresa protocolului de Internet (IP) folosit pentru conectarea calculatorului sau dispozitivului dumneavoastră la Internet, tipul de browser și versiunea acestui, setările privind fusul orar, tipurile de plug-in-uri ale browser-ului și versiunile acestora, sistemul de operare și platforma. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea cookie-uri
 • orice date cu caracter personal pentru care permiteți partajarea și care sunt parte din profilul dumneavoastră public sau rețeaua de socializare terță

Datele cu caracter personal pe care le putem primi din alte surse: obținem anumite date cu caracter personal despre dumneavoastră din surse externe activității noastre.
Prevederile de mai jos din prezenta Politică se aplică și oricăror date cu caracter personal pe care le obținem din aceste surse.

DE CE ȘI CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal:

 • în scopul comunicării și schimbului de informații cu utilizatorii site-ului noastru web
 • în scopul gestionării relațiilor cu clienții noștri actuali/potențiali, în mod special atunci când vă prelucrăm comenzile, când răspundem solicitărilor dumneavoastră sau când vă trimitem periodic știri sau informații despre serviciile noastre care vă pot stârni interesul
 • în orice alt scop specific indicat la momentul colectării informațiilor

Putem utiliza și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în principal: atunci când v-ați exprimat în mod liber și explicit CONSIMȚĂMÂNTUL și în scopuri specifice, determinate și legitime.
Vă puteți retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră contactându-ne în orice moment.
atunci când avem nevoie pentru a ne urmări INTERESELE LEGITIME, în calitate de operator economic, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie ignorate, având în vedere așteptările dumneavoastră justificate, pe baza relațiilor dumneavoastră cu noi.
Spre exemplu, în următoarele scopuri:

 • activități de marketing direct (altele decât cele în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră), în scopul analizei, pentru ne fundamenta strategia de marketing și pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră de utilizator
 • securitatea rețelei și a informațiilor pentru a ne permite să facem demersuri pentru a vă proteja informațiile împotriva pierderii și deteriorării, furtului sau accesului neautorizat
 • experiență în construcții

atunci când ne este necesar pentru a NE ÎNDEPLINI O OBLIGAȚIE LEGALĂ și, în special:

 • pentru a asista o autoritate publică sau un organ de cercetare penală
 • pentru a vă identifica atunci când ne contactați în anumite circumstanțe legale
 • pentru a verifica acuratețea datelor pe care le deținem despre dumneavoastră

atunci când este necesar pentru DERULAREA UNUI CONTRACT pe care îl avem cu dumneavoastră sau pentru că ne-ați solicitat să facem anumite demersuri înainte de a încheia un contract. Aici sunt incluse informațiile pe care le prelucrăm pentru a vă permite să utilizați site-ul nostru web și serviciile pe care le furnizăm prin intermediul acestuia.

SCOPUL IN CARE DATELE PERSONALE SUN UTILIZATE

Exercitarea activităţii comerciale (în special incheierea de contracte de prestări servicii)

 • raportări interne
 • efectuarea de analize statistice
 • soluționarea potențialelor litigii (instanțe de drept comun sau arbitrale, din țară sau strîinătate )
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților
 • comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate
 • recuperarea creanțelor

Furnizorii și prestatorii noștri de servicii

Vă putem divulga informațiile către terții noștri prestatori de servicii, agenți subcontractori și alte organizații în scopul prestării serviciilor către noi sau direct către dumneavoastră în numele nostru. Aceste terțe părți pot include furnizorii de servicii de cloud (cum ar fi găzduire și administrarea e-mail-ului)
Atunci când utilizăm terți furnizori de servicii, vom divulga doar datele cu caracter personal care le sunt necesare pentru a furniza serviciile și avem un contract cu aceștia prin care sunt obligați să asigure securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și să nu le utilizeze altfel decât în conformitate cu instrucțiunile noastre specifice.

Terțe părți care furnizează produse și servicii prin intermediul nostru

Avem colaborări strânse cu diferite terțe părți pentru a vă oferi o gamă de servicii care vin în completarea celor pe care le oferim noi.
Atunci când adresați întrebări sau achiziționați unul sau mai multe servicii prin intermediul nostru, terța parte relevantă vă poate utiliza detaliile pentru a vă oferi informații și a-și duce la îndeplinire obligațiile care reies din orice contracte pe care le-ați încheiat cu aceasta.
Acești terți furnizori de servicii pot partaja informațiile dumneavoastră cu noi, pe care le vom utiliza în conformitate cu prezenta Politică. În anumite cazuri, ei vor avea calitatea de operator al informațiilor dumneavoastră și, drept urmare, vă recomandăm să le citiți propriile politici privind protecția datelor cu caracter personal.

Alte modalități în care vă putem partaja datele cu caracter personal

Vă putem transfera datele cu caracter personal:

 • în situația în care avem obligația de a le divulga sau comunica pentru a respecta orice obligație legală sau atunci când această comunicare este impusă prin legile aplicabile, hotărâri judecătorești sau reglementări guvernamentale, pentru a detecta sau raporta o infracțiune, pentru a pune în aplicare termenii contractelor noastre sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța vizitatorilor și clienților noștri;
 • pentru a pune în aplicare termenii de utilizare aplicabili, a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea companiilor noastre;
 • pentru a pune în aplicare termenii de utilizare aplicabili, a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea companiilor noastre;

Cu toate acestea, vom face întotdeauna demersuri pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră la confidențialitate continuă să fie protejate.

UNDE VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Informațiile dumneavoastră sunt stocate fie în bazele noastre de date, fie în bazele de date ale furnizorilor noștri de servicii.
În aceste cazuri, vom lua măsurile corespunzătoare de securitate și confidențialitate pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră la confidențialitate continuă să fie protejate conform prevederilor prezentei Politici. Aceste demersuri includ impunerea de obligații contractuale beneficiarului datelor dumneavoastră cu caracter personal sau asigurarea faptului că beneficiarii au aderat la „cadre internaționale” care urmăresc să asigure un nivel adecvat de protecție.

CÂT VĂ PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă păstrăm datele cu caracter personal o perioadă de timp necesară pentru a atinge scopul în care utilizăm respectivele informații și pentru a ne îndeplini obligațiile în baza anumitor legi. Exceptând anumite cazuri specifice, această perioadă este specificată la momentul colectării informațiilor.
Nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Sub rezerva legii aplicabile și a anumitor excepții, restricții sau circumstanțe, puteți avea:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
 • Dreptul de a vă corecta, modifica și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal
 • Dreptul de a vi se șterge datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea acestora
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul
 • Dreptul de a vă opune utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul luării de decizii automate cu privire la dumneavoastră
 • Dreptul de a solicita să vă transferăm datele cu caracter personal într-un fișier structurat către dumneavoastră sau un alt prestator de servicii, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (portabilitatea datelor)
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și la o cale de atac în instanță

Aceste drepturi pot fi exercitate prin solicitare scrisă trimisă la datele de contact care vă vor fi furnizate la momentul colectării datelor. Vi se va răspunde într-un termen rezonabil, în conformitate cu reglementările aplicabile

CUM ASIGURĂM SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Scopul nostru este să vă păstrăm datele la cel mai înalt nivel de siguranță și securitate în orice moment. Odată ce am intrat în posesia datele dumneavoastră cu caracter personal, vom lua măsuri tehnice și organizatorice și vom aplica mijloace de control rezonabile și corespunzătoare pentru a preveni, pe cât posibil, orice distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare sau acces neautorizat.

CUM FUNCȚIONEAZĂ COOKIE-URILE

Ca multe alte site-uri web, și site-urile noastre web utilizează cookie pentru a obține o perspectivă generală asupra volumelor și obiceiurilor vizitatorilor site-urilor noastre web. „Cookie-urile” sunt mici informații trimise către dispozitivul dumneavoastră și stocate pe hard-drive-ul dumneavoastră pentru a permite site-ului nostru web să vă recunoască atunci când îl vizitați.
Cookie-urile pot fi dezactivate din setările preferințelor browser-ului dumneavoastră.

CONTACTAȚI-NE

Adresa noastra de e-mail pentru întrebări legate de protecția datelor este: office@geosearch.ro